ελαφρομπετόν

Ελαφρομπετόν | Πως εφαρμόζεται και ποια τα πλεονεκτήματα του;

Τι είναι το ελαφρομπετόν;

Όπως έχουμε ξανά αναφέρει στο blog μας, το ελαφρομπετόν είναι ένα κυψελωτό τσιμεντοκονίαμα όπου μέσα του είναι εγκλωβισμένες άπειρες φυσαλίδες. Θεωρείται ένα ευπροσάρμοστο υλικό που αποτελείται πρώτιστα από ένα κονίαμα από τσιμέντο που αναμιγνύεται με τουλάχιστον 20% του αέρα όγκου. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε ένα αυξανόμενο ρυθμό εφαρμογών που κυμαίνονται από μια ρίψη σπιτιών μέχρι γεμίσεις πιο χαμηλής πυκνότητας. Πιο συγκεκριμένα, ταράτσες, δάπεδα, υπόγεια, σιδηροκατασκευές και όπου απαιτείται γέμισμα άνω των 4 εκατοστών.

Το 1923, χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως μονωτικό υλικό αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στον εξοπλισμό παραγωγής και στην ποιότητα, ώστε ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Σχεδιασμός Μίγματος

Ο σχεδιασμός μίγματος του ελαφρομπετόν είναι η διαδικασία επιλογής κατάλληλων συστατικών σκυροδέματος και των σχετικών ποσοτήτων με στόχο την παραγωγή του πιο οικονομικού σκυροδέματος, διατηρώντας παράλληλα τις καθορισμένες ιδιότητες όπως η αντοχή, η ανθεκτικότητα και η σταθερότητα. Επιπρόσθετα, η επιλογή του συστατικού γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας δεδομένα από πίνακες και διαγράμματα από το σχετικό πρότυπο σχεδιασμού μείγματος.

Τα πλεονεκτήματα του ελαφρομπετόν στην οικοδόμηση κτιρίου

 • Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής όσο και το τσιμέντο
 • Ταχεία και σχετικά απλή κατασκευή
 • Οικονομική κατασκευή όσο αφορά τις μεταφορές και μείωση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Τα περισσότερα ελαφρομπετόν έχουν καλύτερες ιδιότητες για κάρφωμα και πριόνισμα από βαρύτερα και ισχυρότερα σκυροδέματα
 • Άριστη θερμομόνωση
 • Άριστη ηχομόνωση
 • Ικανοποιητική αντοχή
 • Είναι άκαυτο και αυξάνει το βαθμό πυροπροστασίας
 • Διαστρώνεται με ή χωρίς κλίσεις
 • Δεν επηρεάζεται από την υγρασία
 • Μικρότερο βάρος
 • Μεταβαλλόμενη αυτοεπιπεδότητα: αυξομειώνοντας το αφρογόνο κατά την παρασκευή του αφρομπετόν μπορούμε να έχουμε ένα υλικό με μεγάλο βαθμό αυτοεπιπεδότητας για γεμίσματα δαπέδου αλλά και ένα υλικό με μικρό βαθμό αυτοεπιπεδότητας για δημιουργία κλίσης μέχρι και 4%.
 • Είναι τελείως αβλαβές για όσους το χρησιμοποιούν

Μειονεκτήματα

 • Σε μείγματα με νερό γίνεται πολύ ευαίσθητο
 • Είναι δύσκολη η τοποθέτηση και το τελείωμα επειδή είναι πορώδες
 • Ακατάλληλο για απευθείας επικόλληση κεραμικών πλακιδίων.
 • Ακατάλληλο για διάστρωση σε εξωτερικούς χώρους που εμφανίζεται παγετός αν δεν καλυφθεί από υγρομόνωση.

Πως εφαρμόζεται;

Η κύρια χρήση του ελαφρομπετόν είναι η μείωση του νεκρού φορτίου της δομής του σκυροδέματος, η οποία στη συνέχεια επιτρέπει στον σχεδιαστή κατασκευών να μειώσει το μέγεθος της στήλης, τη βάση και άλλα στοιχεία που φέρουν φορτίο. Το συγκεκριμένο ελαφρύ δομικό μίγμα μπορεί να σχεδιαστεί για να επιτύχει την παρόμοια δύναμη με το κανονικό σκυρόδεμα βάρους. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες μηχανικές απαιτήσεις απόδοσης και αντοχής. Παρέχει μια πιο αποτελεσματική αναλογία στα δομικά στοιχεία και χρησιμοποιείται όταν το απαιτούν οι καταστάσεις σε δομικό επίπεδο.

Το ελαφρομπετόν είναι ιδανικό για κατάστρωμα οροφής, σκαλοπατιών, υπερυψωμένες πλάκες δαπέδου, επικαλύψεις σε υπάρχοντα καταστρώματα δαπέδου.  Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις πλατφόρμες συσκευών, τις συγκρατήσεις, τις κάτω υδρορροές στομίων, τα μπαλόνια, τα πατώματα, τις λίμνες ψαριών, τους τοίχους, τις θέσεις καθορισμού, τις ρίψεις ή ουσιαστικά οποιαδήποτε εργασία που θα γινόταν με το τυποποιημένο σκυρόδεμα βάρους.

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί όπου η ευκολία είναι σημαντική σε θέματα ανύψωσης και μεταφοράς. Επίσης, προσφέρει πιο αργά ποσοστά μεταφοράς θερμοκρασίας από το πρότυπο σκυρόδεμα βάρους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των παραγόντων μόνωσης.

Σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας, το ελαφρομπετόν επεκτείνει τις χρήσεις του, για παράδειγμα,  υπό μορφή περλίτη με τα σημαντικά μονωτικά χαρακτηριστικά του. Χρησιμοποιείται ευρέως ως μόνωση στην κατασκευή τοιχοποιίας όπου μειώνει τη μετάδοση θορύβου και την εξάπλωση πυρκαγιάς. Επίσης, χρησιμοποιείται για τα σκάφη, τις γέφυρες στεγών και άλλες εφαρμογές.

Ποιο είναι το κόστος;

Είναι το ελαφρομπετόν πιο ακριβό από το αφρομπετόν; Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα πρέπει να εξετάσουμε πως το συγκεκριμένο βάρος επηρεάζει το συνολικό κόστος. Το κόστος μονάδας υλικών του ελαφριού σκυροδέματος είναι συνήθως υψηλότερο από το σκυρόδεμα με κανονικό βάρος. Όμως, το κόστος μονάδας συνήθως αντισταθμίζεται περισσότερο από τη συνολική μείωση του όγκου σκυροδέματος και της χωρητικότητας χάλυβα για το δομικό σύστημα, αρά τελικά η απάντηση δεν είναι πάντα η ίδια και εξαρτάται από την περίπτωση.

επικοινωνία

επικοινωνία