Η Εταιρεία

κεντρο μονωσεων

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ιδρύθηκε το 1990 με έδρα τou την περιοχή των Αχαρνών Αττικής.

Σήμερα ο στόχος του ιδρυτή της ΒΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ είναι και παραμένει η ανάπτυξη της εταιρείας πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον με σωστή μόνωση.

Παρέχοντας αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στις μονώσεις ταρατσών εξοπλίζοντας με άριστα υλικά το όνειρο του κάθε ανθρώπου.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ προχώρησε μπροστά, κάνοντας το όνομά τoυ συνώνυμο της ποιότητας και της τέχνης με κάθε εφαρμογή μόνωσης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ κατάφερε να κατακτήσει μια από τις καλύτερες θέσεις ανάμεσα σε εταιρείες του κλάδου.

Διαθέτει υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας μονώσεων.Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ έκανε πραγματικότητα την έννοια της ανάπτυξης, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για την προστασία του κάθε κτιρίου σωστά.

Η συστηματική προσπάθεια για τη βελτίωση της εργασίας μόνωσης, την ασφάλεια είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας.

Η νοοτροπία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ είναι να προσφέρει το καλύτερο δυνατό για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην ανοδική του πορεία έως σήμερα και δεσμεύεται για διαρκή εξυπηρέτηση υπηρεσιών, για ακέραιες-έντιμες και ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες-συνεργάτες τou.