Μόνωση σε Δεξαμενές

Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Στεγανοποίηση Δεξαμενής με το HYDROSTOP WATERTANK

Επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών κατάλληλο για Στεγανοποίηση Δεξαμενής, υψηλών απαιτήσεων.

 

Αποθήκευση

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, στους οποίους δεν επικρατούν συνθήκες παγετού, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

 

Οδηγίες Προφύλλαξης

Συστατικό Α: Περιέχει τσιμέντο Portland και χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

Συστατικό Β: Δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά για την Στεγανοποίηση Δεξαμενής

(Συνθήκες μετρήσεων 23 °C και 50% R.H.)

 • Α συστατικό & B συστατικό
 • Μορφή: Τσιμεντοειδής κονία
 • Ακρυλικό πολυμερές συμπυκνωμένο.
 • Ελαστική μεμβράνη μετά την εφαρμογή
 • Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος: 1,40±0,05 kg/lt
 • Ειδικό βάρος: 1,00±0,05 kg/lt
 • Αναλογία ανάμειξης: 10 Kg κονία 4,0 lt ρητίνη
 • Πάχος εφαρμογής: 1mm / στρώση
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5 °C έως +35 °C
 • Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -30 °C έως +90 °C
 • Χρόνος ανάμειξης: 3-4 λεπτά
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: Περίπου 2 ώρες Βατότητα Ύστερα από 3-4 ώρες Συρρίκνωση Μηδαμινή Στεγανότητα κατά DIN 1048
 • Σε πίεση νερού έως και 7 Atm (kg/cm2)

 

Μηχανικές Αντοχές για την Στεγανοποίηση Δεξαμενής

 • Διαπερατότητα SD σε CO2 κατά EN 1062-6 SD > 50m Υδρατμοπερατότητα SD κατά ΕΝ ΙSO 7783-2 SD < 5m [ κλάση Ι, (υδρατμοπερατό)
 • Τριχοειδής απορρόφηση νερού w κατά ΕΝ 1062-3 : w < 0,05 kg/m2.h 0,5
 • Πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατά ΕΝ 1542: > 1,80 N/mm²

 

Ιδιότητες του υλικού για την Στεγανοποίηση Δεξαμενής

 • Εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα για Στεγανοποίηση Δεξαμενής, υψηλών απαιτήσεων, μη τοξικό.
 • Με την εφαρμογή του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του πόσιμου ύδατος κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αρ. πρωτ: 00178/015/000)
 • Το προϊόν πληροί τους όρους του κανονισμού ΕΚ 1935/2004 του άρθρου 28 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αυτούς των Γερμανικών προδιαγραφών “Kunststoffe im Lebensmittelverkehr”, παρ. 1.3.2.5.
 • Παρέχει άριστη πρόσφυση ενώ ταυτόχρονα στεγανοποιεί πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται για πολλά χρόνια.
 • Λόγω της υψηλής του ελαστικότητας και της ισχυρής πρόσφυσής του αποτρέπει την εμφάνιση τριχοειδών ή άλλων ρωγμών συρρίκνωσης μετά την εφαρμογή του γεφυρώνοντας υπάρχουσες ή και μελλοντικές ρωγμές του υποστρώματος.
 • Η ειδική του σύνθεση δεν επιτρέπει τη μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών στο νερό εξασφαλίζοντας έτσι την ανθρώπινη υγεία.
 • Παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι της ενανθράκωσης και της προσβολής από χλωριούχες ενώσεις των τσιμεντοειδών υποστρωμάτων στα οποία εφαρμόζεται καθώς και πλήρη προστασία έναντι του θαλάσσιου ύδατος. Kατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανείας σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

 

Εφαρμογές που ξεπερνούν την Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Οι εφαρμογές του Hydrostop WaterTank δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.

Το προϊόν εκτός από την Στεγανοποίηση Δεξαμενής εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία σε στεγανοποίηση επιφανειών από:

 • Μπετόν
 • Τούβλο
 • Σοβά
 • Τσιμεντοκονία
 • Πέτρα
 • Κ.ά.

Επίσης εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλές υδατοαπωθητικες απαιτήσεις, όπως σε:

 • Υπόγειες κατασκευές
 • Θεμέλια
 • Τούνελ
 • Υγρά δάπεδα
 • Κατασκευές που δέχονται υψηλές (θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις όπως υπόγεια (εξωτερικά, πριν τις εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά).

Συνιστάται η χρήση του σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν την τοποθέτηση κεραμιδιών, για την απόλυτη στεγανοποίηση ταρατσών προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα θερμοστεγάνωσης και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία.

Εφαρμόζεται σε γέφυρες, σε πισίνες, σε κολυμβητήρια, κ.ά.

Μια επιπλέον χρήση του υλικού αφορά στην αποτελεσματική στεγάνωση χώρων στα οποία γίνονται φυτεύσεις όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών, κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές το υλικό είναι απολύτως ισοδύναμο του ασφαλτόπανου ή της μεμβράνης έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα ότι η επίστρωσή του γίνεται καθολικά και έτσι αποφεύγονται οι ματίσεις.

 

Τρόπος Χρήστης για την Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Α. Προετοιμασία επιφάνειας

Η σωστή προετοιμασία εξασφαλίζει το άρτιο αποτέλεσμα.

Τοιχία από σκυρόδεμα:

 1. Αφαιρούμε τρυπόξυλα, πολυστερίνη και αιχμηρές προεξοχές.
 2. Κόβουμε τις φουρκέτες σε βάθος 2-3cm, τις επαλείφουμε με RUST FREE POWDER (αναστολέας διάβρωσης) της DUROSTICK.
 3. Ακολούθως σφραγίζουμε τις οπές με D-55, DUROFIX ή SUPER FAST της DUROSTICK.
 4. Στη συνέχεια, καθαρίζουμε τις επιφάνειες από σαθρά σημεία, λάδια ξυλοτύπων και άλατα με βιοδιασπώμενο βιομηχανικό καθαριστικό BIOCLEAN της DUROSTICK.

Β. Εφαρμογή

 1. Αδειάζουμε το δοχείο με το ακρυλικό γαλάκτωμα (B’ συστατικό) στο υπάρχον δοχείο και προσθέτουμε σιγά-σιγά, ανακατεύοντας συνέχεια, το τσιμεντοκονίαμα (A’ συστατικό). Συνιστάται η ανάμειξη να γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα ανάδευσης κονιαμάτων.
 2. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για περίπου 2 ώρες. Το HYDROSTOP WATER TANK εφαρμόζεται σε καλά διαβρεγμένες επιφάνειες.
 3. Εφαρμόζουμε με πατρόγκα ή ρολό σε 3 σταυρωτές επιστρώσεις, πάχους 1 mm έκαστη. Η νέα επίστρωση εφαρμόζεται όταν η προηγούμενη γίνει βατή.
 4. Επαναλαμβάνουμε τη διαβροχή εάν η στρώση παραμείνει παραπάνω και στεγνώσει. Η εφαρμογή δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής μέσα στις επόμενες 6 ώρες.

 

Παρατηρήσεις για την Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Για τις δεξαμενές πόσιμου ύδατος είναι απαραίτητο να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής (χλωρίωση νερού, αποφυγή επαφής με έντομα, κ.λπ.)

Αν επιθυμείτε καλύτερη εργασιμότητα του μείγματος μπορείτε, στην πρώτη επίστρωση να το αραιώσετε από 5% έως 10% με νερό.

Πριν τεθεί σε λειτουργία η δεξαμενή πρέπει να προηγηθεί πολύ καλό ξέπλυμα με άφθονο νερό.

Η δεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά πάροδο τουλάχιστον 7 ημερών από την εφαρμογή του στεγανωτικού χωρίς κανένα φόβο για την υγεία μας.