Περλομπετόν

Περλομπετόν: Τι Είναι, Πλεονεκτήματα & Προβλήματα

Τι είναι το περλομπετόν;

Το περλομπετόν είναι ένα είδος θερμομονωτικού σκυροδέματος με ελάχιστον βάρος και χρησιμοποιείται για να γεμίσουμε ένα δάπεδο στις μονώσεις ταρατσών. Όταν αναμιχθεί με το τσιμέντο και το νερό προσδίδει ένα τελικό μείγμα, κατάλληλο για γέμισμα οποιουδήποτε δαπέδου.

Το βασικό στοιχείου του περλομπετού είναι ο περλίτης, καθώς έχει ελάχιστο βάρος, είναι άφθαρτος και δεν προσβάλλει τα λοιπά μέταλλα που βρίσκονται στα δομικά υλικά της κατασκευής.

 

Ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά του

 • Ξηρό φαινόμενο βάρος: 803 kg/m3
 • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ10=0,134Κcal/hmoC
 • Συντελεστής θερμικής διαστολής: σ=7,610×10-6/K
 • Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης: L’nτ,w = 65dB
 • Αντοχή σε φωτιά: άκαυστο
 • Αντοχή σε θλίψη:
  • 35 kg/cm2 (250Kg τσιμέντο/ m)
  • 75 kg/cm2 (333Kg τσιμέντο / m3)
  • 80 kg/cm2 (400Kg τσιμέντο / m3)

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του περλομπετόν;

Το περλομπετόν έχει αρκετά προτερήματα, όμως το ατού του περλομπετού είναι η ποιότητα του, καθώς λόγω της σταθερής του σύνθεσης θεωρείται εγγυημένο και κορυφαίο θερμομονωτικό υλικό. Επιπλέον, έχει πολύ καλές θερμοαγώγιμες ιδιότητες, αλλά και ηχομονωτικές.

 

Ποια είναι τα προβλήματα του περλομπετόν;

Όπως κάθε πράγμα στον πλανήτη, έτσι και το περλομπετόν έχει τα καλά και τα κακά του. Τα κακά του είναι:

 • Έχει σημαντικά υψηλότερο κόστος από οποιοδήποτε άλλο υλικό.
 • Δεν είναι πλήρως αδιάβροχο, επομένως δεν συνιστάται για γέμισμα σε ταράτσες και σε άλλα σημεία που είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.

 

Ποια η τιμή του;

Το περλομπετόν είναι συσκευασμένο σε συσκευασία σακιού. Προσφέρει μία άρτια τελική επιφάνεια για τοποθέτηση δομικών υλικών και διατίθεται σε μία μέση τιμή των 50€+.

 

Ποια η διαφορά του ανάμεσα στο αφρομπετόν και στο περλομπετόν

Το αφρομπετόν είναι ένα κυψελωτό είδος τσιμεντοκονιάσματος, του οποίου η βάση έχει φυσαλίδες αέρα οι οποίες εγκλωβίζονται μέσα στην μάζα του και προσδίδουν ένα τελικό προϊόν με χαμηλή πυκνότητα και θερμοηχομονωτικές ιδιότητες.

Το αφρομπετόν είναι κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικούς χώρους καθώς είναι πλήρως αδιάβροχο, όμως δεν μπορεί να διαστρωθεί σε χώρους όπου υπάρχει παγετός αν δεν προϋπάρχει υγρομόνωση.

Από την άλλη μεριά, το περλομπετόν είναι ελαφροσκυρόδεμα που έχει βάση τον περλίτη και χρησιμοποιείται στο γέμισμα των δαπέδων και στην δημιουργία ρύσεων.

Η βασική του διαφορά με το αφρομπετόν είναι πως το περλομπετό δεν μπορεί να μπει σε εξωτερικούς χώρους όπου έρχονται σε επαφή με τις καιρικές συνθήκες, όπως η βροχή γιατί πολύ απλά δεν είναι αδιάβροχο σαν υλικό.

 

Τι να προσέξετε;

Αυτός που θα κατασκευάσει το έργο θα πρέπει να τηρήσει τις αναλογίες που δίνουν οι κατασκευαστές κατά γράμμα και προτού διαστρωθεί θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το έδαφος για τυχόν υγρασία.

Γενικότερα, από ότι καταλαβαίνετε το περλομπετόν έχει πάρα πολλές απαιτήσεις σαν υλικό.