Μεμβράνες Στεγανοποίησης PVC

Sikaplan® WP 1100-15HL

Η Sikaplan® WP 1100-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) με στρώση ελέγχου (signal layer) 0.6 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Στεγανοποίηση σηράγγων και άλλων υπόγειων κατασκευών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Aνθεκτική σε γήρανση
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Σταθερή σε υπεριώδη ακτινοβολία (350 MJ/m2 σύμφωνα με EN 12224)
 • Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων
 • Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα
 • Χωρίς πλαστικοποιητές DEPH (DOP) –  βάσης μη επανα-επεξεργασμένης πρώτης ύλης
 • Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Θερμοσυγκολλούμενη
 • Κατάλληλη για τοποθέτηση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
 • Κατάλληλη για επαφή με όξινο ‘’μαλακό’’ νερό (χαμηλό pH, χημικά επιθετικό προς το σκυρόδεμα)
 • Μη ανθεκτική σε ασφαλτικά

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Άνω στρώση: κίτρινο
Κάτω στρώση: σκούρο γκρι

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.20 m (πλάτος) x 20.00 m (μήκος).
Βάρος φύλλου: 1.95 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WP 1100-15HL

Sikaplan® WP 1100-20HL

Η Sikaplan WP 1100-20HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) με στρώση ελέγχου (signal layer) 0.6mm.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Στεγανοποίηση σηράγγων και άλλων υπόγειων κατασκευών

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Aντοχή σε γήρανση
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Σταθερή σε υπεριώδη ακτινοβολία (350 MJ/m2 σύμφωνα με ΕΝ 12224)
 • Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
 • Χωρίς πλαστικοποιητές DEPH (DOP) – βάσης μη επανα-επεξεργασμένης πρώτης ύλης
 • Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Θερμοσυγκολλούμενη
 • Κατάλληλη για εγκατάσταση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
 • Κατάλληλη για επαφή με όξινο ‘’μαλακο’’ νερό (χαμηλό pH, χημικά επιθετικό προς το σκυρόδεμα)
 • Μη ανθεκτική σε ασφαλτικά

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Άνω στρώση: κίτρινο
Κάτω στρώση: σκούρο γκρι

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.20 m (πλάτος) x 20.00 m (μήκος).
Βάρος φύλλου: 2.60 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WP 1100-20HL

Sikaplan® WP 2110-15HL

Η Sikaplan WP 2110-15HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με στρώση ελέγχου πάχους 0.6mm, βάσης πολυβινυλοχλωριδίου (PVC-P).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Στεγανοποίηση σηράγγων και άλλων υπόγειων κατασκευών

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Υψηλή αντοχή σε γήρανση
 • Συμπεριφορά σε φωτιά: αυτοσβηνούμενη
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Σταθερή σε υπεριώδη ακτινοβολία (350 MJ/m2 σύμφωνα με EN 12224)
 • Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων
 • Διαστασιολογικά σταθερή
 • Χωρίς πλαστικοποιητές DEPH (DOP) –  βάσης μη επανα-επεξεργασμένης πρώτης ύλης
 • Εύκαμπτη σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Θερμοσυγκολλούμενη
 • Κατάλληλη για επαφή με  «μαλακό» νερό (χαμηλού pH, χημικά επιθετικού προς το σκυρόδεμα)
 • Κατάλληλη για τοποθέτηση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
 • Δεν είναι ανθεκτική σε επαφή με ασφαλτικά

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Άνω στρώση: κίτρινο
Κάτω στρώση: σκούρο γκρι

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.00 m (πλάτος) x 20.00 m (μήκος).

Βάρος φύλλου: 1.95 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WP 2110-15HL2

Sikaplan® WP 2110-20HL

Η Sikaplan WP 2110-20HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με στρώση ελέγχου πάχους 0.6mm, βάσης πολυβινυλoχλωριδίου (PVC-P).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Στεγανοποίηση σηράγγων και άλλων υπόγειων κατασκευών

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Υψηλή αντοχή σε γήρανση
 • Συμπεριφορά σε φωτιά: αυτοσβηνούμενη
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Σταθερή σε υπεριώδη ακτινοβολία (350 MJ/m2 σύμφωνα με EN 12224)
 • Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων
 • Διαστασιολογικά σταθερή
 • Χωρίς πλαστικοποιητές DEPH (DOP) –  βάσης μη επανα-επεξεργασμένης πρώτης ύλης
 • Εύκαμπτη σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Θερμοσυγκολλούμενη
 • Κατάλληλη για επαφή με  «μαλακό» νερό (χαμηλού pH, χημικά επιθετικού προς το σκυρόδεμα)
 • Κατάλληλη για τοποθέτηση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
 • Δεν είναι ανθεκτική σε επαφή με ασφαλτικά

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Άνω στρώση: κίτρινο
Κάτω στρώση: σκούρο γκρι

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.00 m (πλάτος) x 20.00 m (μήκος).

Βάρος φύλλου: 2.64 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WP 2110-20HL2

Sikaplan® WT 1200-16C

Η Sikaplan WT 1200-16C είναι μία οπλισμένη με υαλοπίλημα μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Στεγανοποίηση όλων των τύπων των υπόγειων κατασκευών

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Ανθεκτική σε γήρανση
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων και μικρο-οργανισμούς
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
 • Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης
 • Κατάλληλη για επαφή με όξινο ‘’μαλακό’’ νερό (χαμηλού pH, χημικά επιθετικού προς το σκυρόδεμα)
 • Κατάλληλη για τοποθέτηση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
 • Ανθεκτική σε ασφαλτικά
 • Περιβαλλοντικά ουδέτερη, χωρίς διαλύτες ή πλαστικοποιητές (χωρίς πτητικά ή εκχυλίσιμα υλικά)
ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Άνω στρώση: πράσινο / Κάτω στρώση: μαύρο

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.00 m (πλάτος) x 20.00 m (μήκος).
Βάρος φύλλου: 1.48 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WT 1200-16C

Sikaplan® WT 1200-20C

Η Sikaplan WT 1200-20C είναι μία οπλισμένη με υαλοπίλημα μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Στεγανοποίηση σηράγγων και άλλων υπόγειων κατασκευών

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Ανθεκτική σε γήρανση
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων και μικρο-οργανισμούς
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
 • Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης
 • Κατάλληλη για επαφή με όξινο ‘’μαλακό’’ νερό (χαμηλού pH, χημικά επιθετικού προς το σκυρόδεμα)
 • Κατάλληλη για εγκατάσταση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
 • Ανθεκτική σε ασφαλτικά
 • Περιβαλλοντικά ουδέτερη, χωρίς διαλύτες ή πλαστικοποιητές (χωρίς πτητικά ή εκχυλίσιμα υλικά)

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Άνω στρώση: πράσινο / Κάτω στρώση: μαύρο

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.00 m (πλάτος) x 15.00 m (μήκος).

Βάρος φύλλου: 1.85 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WT 1200-20C

Sikaplan® WT 2200-20HL

Η Sikaplan  WT 2200-20HL είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) που διαθέτει στρώση ελέγχου.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Στεγανοποίηση σηράγγων και άλλων υπόγειων κατασκευών

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Aντοχή σε γήρανση
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων και μικρο-οργανισμούς
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
 • Εύκαμπτη σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Θερμοσυγκολλούμενη
 • Κατάλληλη για εγκατάσταση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
 • Κατάλληλη για επαφή με όξινο ‘’μαλακό’’ νερό (χαμηλό pH, χημικά επιθετικό προς το σκυρόδεμα)
 • Aνθεκτική σε ασφαλτικά
 • Περιβαλλοντικά ουδέτερη, χωρίς διαλύτες ή πλαστικοποιητές (χωρίς πτητικά ή εκχυλίσιμα υλικά)

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Άνω στρώση: μπεζ

Κάτω στρώση: μαύρο

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.00 m (πλάτος) x μήκος ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Βάρος φύλλου: 1.80 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WT 2200-20HL

Sikaplan® WP 3100-15R

Η Sikaplan WP 3100-15R είναι μεμβράνη στεγανοποίησης, οπλισμένη με πλεκτό ύφασμα, βάσης πολυβινυλοχλωριδίου (PVC-P).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεμβράνη για στεγανή επένδυση εξωτερικών και εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες).

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Ανθεκτική σε γήρανση
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Σταθερότητα σε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (350MJ/m2 σύμφωνα με EN12224)
 • Υγιεινή και ανθεκτική στην ανάπτυξη άλγης
 • Χωρίς πλαστικοποιητές DEHP (DOP)
 • Ανθεκτική σε χλωριωμένο νερό και κοινά χημικά καθαριστικά πισίνας
 • Ανθεκτική σε μόνιμη έκθεση νερού σε θερμοκρασίες έως +32°C
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
 • Υψηλή ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Δυνατότητα συγκόλλησης με θερμό αέρα
 • Κατάλληλη για εγκατάσταση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Χρώματα: μπλε 5015, μπεζ 5096, πράσινο 5097, μπλε 5098, ανοιχτό μπλε 5099, λευκό 5100, γκρι-μπλε 5113, γκρι 5222.

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 1.65m – 2.05m (πλάτος ρολών) x 15.00m – 25.00m (μήκος ρολών)
Βάρος φύλλου: 1.80 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WP 3100-15R

Sikaplan® WT 4220-15C

Η Sikaplan WT 4220-15C είναι οπλισμένη με υαλοπίλημα μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO-PE).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Εσωτερική επένδυση και προστασία κλειστών δεξαμενών ποσίμου νερού.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Δεν περιέχει διαλύτες, μυκητοκτόνα, βαριά μεταλλικά στοιχεία, αλογόνα ή πλαστικοποιητές
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Εγκεκριμένη σε επαφή με πόσιμο νερό
 • Ανθεκτική στις μικροβιακές επιδράσεις
 • Φυσιολογικά ακίνδυνη και περιβαλλοντικά ουδέτερη (χωρίς πτητικά ή εξαγώγιμα υλικά)
 • Καλή δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Κατάλληλη για όξινο «μαλακό» νερό (με χαμηλό pH, επιθετικό προς το σκυρόδεμα)
 • Κατάλληλη για τοποθέτηση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων
 • Δυνατότητα συγκόλλησης με θερμό αέρα

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Χρώμα: ανοικτό μπλε

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.00 m (πλάτος) x 20.00 m (μήκος).

Βάρος φύλλου: 1.42 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WT 4220-15C

Sikaplan® WT 6200-20C

Η Sikaplan WT 6200-20C είναι μία οπλισμένη με υαλοπίλημα μεμβράνη στεγανοποίησης, βάσεως εύκαμπτης πολυολεφίνης (FPO-ΡΕ).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Προστασία ανοιχτών δεξαμενών ασφαλείας (εκτεθειμένων σε UV ακτινοβολία)
 • Προστασία κάτω από σταθμούς απόθεσης / μεταφοράς ρυπογόνων για τον υδροφόρο ορίζοντα ουσιών
 • Προστασία υδροφόρου ορίζοντα κάτω από κατασκευές σε έργα υποδομής (δρόμοι και σιδηρόδρομοι)

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Υψηλή αντοχή σε γήρανση
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Σταθερότητα σε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
 • Ανθεκτική σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων και σε μικροβιολογική ανάπτυξη
 • Ανθεκτική στα επιθετικά φυσικά άλατα, τα οξέα και τα αλκαλικά των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων
 • Υψηλή περατότητα υδρατμών
 • Υψηλή αντοχή σε μηχανική κρούση
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
 • Υψηλή ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Ανθεκτική σε πετρέλαιο και ασφαλτικά
 • Δυνατότητα συγκόλλησης με θερμό αέρα
 • Κατάλληλη για επαφή με όξινο ¨μαλακό¨ νερό (χημικά επιθετικό προς το σκυρόδεμα)
 • Κατάλληλη για εγκατάσταση επί υγρών ή νωπών υποστρωμάτων

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Χρώμα: άνω επιφάνεια: κίτρινο / κάτω επιφάνεια: μαύρο

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού: 2.00 m (πλάτος) x 20.00 – 100.00 m (μήκος)
Βάρος φύλλου: 1.91 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WT 6200-20C

Sikaplan® WP Floor Sheet-H

Οι Sikaplan WP Floor Sheet-Η είναι ομογενής μεμβράνες στεγανοποίησης με βάση το ανακυκλωμένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P).

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Στεγανοποίηση δαπέδων σε χώρους υγρών διαδικασιών κάτω από το κονίαμα δαπέδου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Υψηλή ικανότητα διάχυσης υδρατμών
 • Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα
 • Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης και συγκόλλησης με διαλύτη
 • Κατάλληλη για εφαρμογή σε αδύναμα υποστρώματα (π.χ. με εφελκυστική αντοχή < 1.5 N/mm2)
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε υγρά και νωπά υποστρώματα

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Χρώμα: μαύρο 2909

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις ρολού:

Sikaplan WP Floor Sheet-05Η: 2.00 m (πλάτος) x 30.00 m (μήκος).

Sikaplan WP Floor Sheet-10Η: 2.00 m (πλάτος) x 20.00 m (μήκος).

Sikaplan WP Floor Sheet-12Η: 2.00 m (πλάτος) x 20.00 m (μήκος).

Βάρος φύλλου μεμβράνης:

Sikaplan WP Floor Sheet-05Η: 0.56 kg/m2

Sikaplan WP Floor Sheet-10Η: 1.15 kg/m2

Sikaplan WP Floor Sheet-12Η: 1.40 kg/m2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan WP Floor Sheet-H

Sikaplan®-SGmA 1.2 (Trocal® SGmA 1.2 mm)

Η Sikaplan-SGmA 1.2 (Trocal SGmA 1.2 mm) είναι μία συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με βάση υψηλής ποιότητας πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC), ενισχυμένη με μη πλεκτό υαλοΰφασμα.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με επικάλυψη φορτίου (π.χ. χαλίκι, πλάκες σκυροδέματος, ταρατσόκηποι (εντατικής, εκτατικής μορφής), ταράτσες με βατότητα):

 • Χαλαρή διάστρωση με επικάλυψη φορτίου
 • Ταρατσόκηποι
 • Δώματα με χρήση

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Υψηλή αντοχή σε γήρανση
 • Aνθεκτική σε όλες τις συνήθεις περιβαλλοντικές επιδράσεις
 • Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις
 • Ανθεκτική σε μικρο-οργανισμούς
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
 • Εξαίρετη ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Υψηλή περατότητα υδρατμών
 • Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης
 • Ανθεκτική στις καιρικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης
 • Ανακυκλώσιμη

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Πάνω πλευρά: μπεζ

Κάτω πλευρά: μπεζ

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μήκος ρολού: 20.00 m

Πλάτος ρολού: 2.00 m

Βάρος ρολού: 60.00 kg

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan-SGmA 1.2 (Trocal SGmA 1.2 mm)

Sikaplan®-SGmA 1.5 (Trocal® SGmA 1.5 mm)

Η Sikaplan-SGmA 1.5 (Trocal SGmA 1.5 mm) είναι μία συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με βάση υψηλής ποιότητας πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC), ενισχυμένη με μη πλεκτό υαλοΰφασμα.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με επικάλυψη φορτίου (π.χ. χαλίκι, πλάκες σκυροδέματος, ταρατσόκηποι (εντατικής, εκτατικής μορφής), ταράτσες με βατότητα):

 • Χαλαρή διάστρωση με επικάλυψη φορτίου
 • Ανεστραμμένα δώματα
 • Ταρατσόκηποι
 • Δώματα με χρήση

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Υψηλή αντοχή σε γήρανση
 • Ανθεκτική σε όλες τις συνήθεις περιβαλλοντολογικές επιδράσεις
 • Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις
 • Ανθεκτική σε μικρο-οργανισμούς
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων
 • Εξαίρετη ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Υψηλή περατότητα υδρατμών
 • Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης
 • Ανθεκτική στις καιρικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης
 • Ανακυκλώσιμη

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Πάνω πλευρά: μπεζ

Κάτω πλευρά: μπεζ

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασία: 11 ή 20 ρολά ανά παλέτα, 9 ή 15 ρολά ανά παλέτα

Μήκος ρολού: 15.00 m, 20.00 m

Πλάτος ρολού: 2.00 m, 2.00 m

Βάρος ρολού: 57.00 kg, 76.00 kg

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sikaplan-SGmA 1.5 (Trocal SGmA 1.5 mm)

Sarnafil® TG 66-15

Η Sarnafil TG 66 15 (πάχος 1.5 mm) είναι μία συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με βάση υψηλής ποιότητας εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) που περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και υαλοπίλημα.
Η μεμβράνη Sarnafil TG 66 15 μπορεί να συγκολληθεί με θερμό αέρα και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε παγκόσμιες κλιματολογικές συνθήκες. Διαθέτει υαλοπίλημα για διαστασιολογική σταθερότητα. Η μεμβράνη Sarnafil TG 66 15 είναι η μεμβράνη δωμάτων της Sarnafil® που χρησιμοποιείται σε συστήματα επικάλυψης φορτίου και σε λεπτομέρειες.
Η μεμβράνη Sarnafil TG 66 15 δεν υφίσταται καταπόνηση λόγω εσωτερικών τάσεων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και δεν επιτρέπει διαχωρισμό μεταξύ των στρώσεων ή εισροή νερού.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με επικάλυψη φορτίου (π.χ. χαλίκι, πλάκες σκυροδέματος, ταρατσόκηποι) και/ή εκτεθειμένα επίπεδα δώματα:

 • Χαλαρή διάστρωση με επικάλυψη φορτίου
 • Ταρατσόκηποι
 • Δώματα με χρήση
 • Ανεστραμμένα δώματα
 • Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων για εκτεθειμένες ζώνες συμβολής σε δώματα:

α)Στεγανοποίηση δωμάτων για συμβολές και τμήματα, π.χ. συμβολή τοίχου και στηθαίου, φωτιστικά δωμάτων, κλπ. που είναι μόνιμα εκτεθειμένα σε συστήματα της Sarnafil TG 66 15 στεγανοποίησης δωμάτων με επικάλυψη φορτίου

β)Στεγανοποίηση δωμάτων για συμβολές και λεπτομέρειες σε εφαρμογές συστημάτων εκτεθειμένα συστήματα στεγανοποίησης όλων των τύπων Sarnafil TS 77 και TG 76.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της μόνιμης έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
  • Εξαιρετική ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Ανθεκτική σε μικρο-οργανισμούς
  • Μη δημιουργία εσωτερικών τάσεων κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
  • Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα
  • Υψηλή αντίσταση στις φορτίσεις λόγω κρούσεων
  • Εξαιρετική ικανότητα συγκόλλησης
 • Χωρίς κινδύνους διαχωρισμού μεταξύ των στρώσεων ή εισροής νερού
 • Συμβατή με παλαιές ασφαλτικές επιστρώσεις
 • Ανακυκλώσιμη

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Χρώματα:

Πάνω πλευρά: μπεζ, γκρι (πλησιέστερη απόχρωση RAL 7040)

Κάτω πλευρά: μαύρο

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα συνήθη ρολά της μεμβράνης Sarnafil TG 66-15 είναι συσκευασμένα το καθένα μέσα σε μπλε φύλλο πολυαιθυλενίου PE.

Μήκος ρολού: 20.00 m

Πλάτος ρολού: 2.00 m

Βάρος ρολού: 60.00 kg

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Sarnafil TG 66-15

Sarnafil® TG 66-18

Η Sarnafil TG 66 18 (πάχος 1.8 mm) είναι μία συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με βάση υψηλής ποιότητας εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) που περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και υαλοπίλημα.
Η μεμβράνη Sarnafil TG 66 18 μπορεί να συγκολληθεί με θερμό αέρα και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε παγκόσμιες κλιματολογικές συνθήκες. Διαθέτει υαλοπίλημα για διαστασιολογική σταθερότητα. Η μεμβράνη Sarnafil TG 66 18 είναι η μεμβράνη δωμάτων της Sarnafil που χρησιμοποιείται σε συστήματα επικάλυψης φορτίου και σε λεπτομέρειες.
Η μεμβράνη Sarnafil TG 66 18 δεν υφίσταται καταπόνηση λόγω εσωτερικών τάσεων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και δεν επιτρέπει διαχωρισμό μεταξύ των στρώσεων ή εισροή νερού.

Sarnafil® TG 66-20

Η Sarnafil TG 66-20 (πάχος 2.0 mm) είναι μία συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με βάση υψηλής ποιότητας εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) που περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και υαλοπίλημα.
Η μεμβράνη Sarnafil TG 66-20 μπορεί να συγκολληθεί με θερμό αέρα και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε παγκόσμιες κλιματολογικές συνθήκες. Διαθέτει υαλοπίλημα για διαστασιολογική σταθερότητα. Η μεμβράνη Sarnafil TG 66-20 είναι η μεμβράνη δωμάτων της Sarnafil που χρησιμοποιείται σε συστήματα επικάλυψης φορτίου και σε λεπτομέρειες.
Η μεμβράνη Sarnafil TG 66-20 δεν υφίσταται καταπόνηση λόγω εσωτερικών τάσεων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και δεν επιτρέπει διαχωρισμό μεταξύ των στρώσεων ή εισροή νερού.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων με επικάλυψη φορτίου (π.χ. χαλίκι, πλάκες σκυροδέματος, ταρατσόκηποι) και/ή εκτεθειμένα επίπεδα δώματα:

 • Χαλαρή διάστρωση με επικάλυψη φορτίου
 • Ταρατσόκηποι
 • Δώματα με χρήση
 • Ανεστραμμένα δώματα
 • Μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων για εκτεθειμένες ζώνες συμβολής σε δώματα:

α)Στεγανοποίηση δωμάτων για συμβολές και τμήματα, π.χ. συμβολή τοίχου και στηθαίου, φωτιστικά δωμάτων, κλπ. που είναι μόνιμα εκτεθειμένα σε συστήματα της Sarnafil TG 66-20 στεγανοποίησης δωμάτων με επικάλυψη φορτίου

β)Στεγανοποίηση δωμάτων για συμβολές και λεπτομέρειες σε εφαρμογές συστημάτων εκτεθειμένα συστήματα στεγανοποίησης όλων των τύπων Sarnafil TS 77 και TG 76.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της μόνιμης έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
 • Εξαιρετική ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Μη δημιουργία εσωτερικών τάσεων κατά την διάρκεια της παραγωγής.
 • Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα
 • Υψηλή αντίσταση στις φορτίσεις λόγω κρούσεων
 • Εξαιρετική ικανότητα συγκόλλησης
 • Χωρίς κινδύνους διαχωρισμού μεταξύ των στρώσεων ή εισροής νερού
 • Συμβατή με παλαιές ασφαλτικές επιστρώσεις
 • Ανακυκλώσιμη

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ

Χρώματα:

Πάνω πλευρά: μπεζ, γκρι (πλησιέστερη απόχρωση RAL 7040)

Κάτω πλευρά: μαύρο

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα συνήθη ρολά της μεμβράνης Sarnafil TG 66-20 είναι συσκευασμένα το καθένα μέσα σε μπλε φύλλο πολυαιθυλενίου PE.

Μήκος ρολού: 15.00 m

Πλάτος ρολού: 2.00 m

Βάρος ρολού: 60.00 kg